بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۰۱ – ۲۴۵۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ خرداد ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: قتل با سلاح سرد؛ ۲۱ تیر ۱۳۷۰؛ ژاپن
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه، مراغه
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۹۸؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶؛ استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان باختران، ايران، پاوه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۷؛ ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مهر ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، فرودگاه سنندج، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: سنگسار؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مرداد ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مهر ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، طبس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ خرداد ۱۳۸۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، ميانه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ تیر ۱۳۹۱؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مهر ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، طبس
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان سمنان، ايران، سمنان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.