بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۵۱ – ۲۵۰۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: تيرباران؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ مرداد ۱۳۵۸؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ پاوه، استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۲؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۸۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۷؛ ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مهر ۱۳۹۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۵۸؛ سنندج، استان کردستان، ايران، فرودگاه سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مرداد ۱۳۸۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مهر ۱۳۹۱؛ طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ خرداد ۱۳۸۹؛ ميانه، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ تیر ۱۳۹۱؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۹۳؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مهر ۱۳۹۱؛ طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۸۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۱؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مهر ۱۳۹۱؛ طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۰ — ۱۳۹۱؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۰ — ۱۳۹۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۰ — ۱۳۹۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۸۹؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ شاهرود، استان سمنان، ايران، زندان شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۹۲؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مهر ۱۳۹۱؛ طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۸۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ شهریور ۱۳۹۳؛ برازجان، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ تیر ۱۳۹۱؛ استان ايلام، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.