بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۵۵۱ – ۲۶۰۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۸۹؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ورامين، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۸۹؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۹۵؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۲؛ شاهرود، استان سمنان، ايران، زندان شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آذر ۱۳۹۲؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۱ — ۱۳۹۲؛ سمنان، استان سمنان، ايران، زندان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۹۱؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۸۶؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۸۷؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ شهریور ۱۳۸۷؛ سمنان، استان سمنان، ايران، زندان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ دی ۱۳۸۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۹۲ — خرداد ۱۳۹۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ دی ۵، ۱۳۹۰؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۹۰؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۱؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵؛ نوشهر، استان مازندران، ايران، زندان نوشهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳۰ تیر ۱۳۵۹؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۸۷؛ شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ اسلام آباد، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۱ — دی ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ لنگرود، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۸۴؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ آبان ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۵۹؛ گنبد کاووس، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰؛ بندر گز، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ تیر ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۲؛ باختران، استان باختران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.