بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۹۰۱ – ۱۰۹۵۰ از ۲۵۷۱۷
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ دی ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بندر گز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ ۷ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، کميته مشترک توپخانه، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ بهمن ۱۳۶۱؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۹۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ تیر ۱۳۹۶؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۸؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، گناباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: شکنجه؛ ۲۱ شهریور ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۵۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ تیر ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: شکنجه؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.