بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۰۰۱ – ۱۱۰۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ اسفند ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۹۵؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ آبان ۱۳۶۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۰؛ ماهشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۱؛ مياندوآب، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۱؛ مياندوآب، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ دیواندره، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۶؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹؛ قم، استان قم، ايران، زندان قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ مرداد ۱۳۷۳؛ دربنديخان، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ نجف آباد، استان اصفهان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ مهر ۱۳۷۳؛ سوران (ديانا)، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ شهریور ۱۳۸۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ تیر ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۸۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۶۳؛ قم، استان مرکزی، ايران، دادسرای قم
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ آبان ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۱؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آبان ۱۳۹۱؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.