بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۹۵۱ – ۱۱۰۰۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۱؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ تیر ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مهر ۱۳۹۴؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ دی ۱۳۶۰؛ شوشتر، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ شهریور ۱۳۵۸؛ ساوه، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۱ — آذر ۱۳۶۱؛ بندر انزلی، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ فروردین ۱۳۹۵؛ پنجوين، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۵۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ مرداد ۱۳۶۰؛ چالوس، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۶؛ کرج، استان تهران، ايران، میدان هفت تیر
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ مهر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ دی ۱۳۶۳ — بهمن ۱۳۶۳؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۲ آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، بیمارستان ساسان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ بهمن ۱۳۷۲؛ حاجي آباد، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ دی ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: قتل فراقضایی؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ سراوان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۷۲ — اسفند ۱۳۷۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۱ — شهریور ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۲؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۹۹؛ دهدشت، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ گرگان، استان مازندران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.