بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۸۷۵۱ – ۱۸۸۰۰ از ۲۶۲۴۴
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۹ آذر ۱۳۶۱؛ چالوس، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ تیر ۱۳۶۲؛ تالش، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۸ — آبان ۱۳۶۸؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ خرداد ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۷؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۹۶؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ رامسر، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۰؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ آذر ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ مرداد ۱۳۵۹؛ زرين شهر، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۹۴؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۹ — آبان ۱۳۶۹؛ زندان نهاوند، نهاوند، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۱ مرداد ۱۳۶۰؛ فسا، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۶۱؛ سردشت، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۷ آبان ۱۳۷۰؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ آبان ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی سلماس، سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ آبان ۱۳۹۵؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲؛ کمپ اشرف، الخالص، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ مهر ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.