بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۸۸۵۱ – ۱۸۹۰۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آبان ۱۳۹۵؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲؛ کمپ اشرف، الخالص، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ مهر ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۹۸؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۲؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ مهر ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸؛ شیروان، خراسان شمالی، ايران، زندان شیروان
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ آبان ۱۳۶۰؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ آبان ۱۳۶۱؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استهبان، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۹۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۶ خرداد ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۶۷؛ سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ فروردین ۱۳۹۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ خرداد ۱۳۵۹؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۸۶؛ سراوان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان سراوان
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۴ اسفند ۱۳۶۲؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ آبان ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.