بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
یادبود
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
هوشنگ
کریم
حبیب
آرمان
شیدا
سباستیان
سیاوش
رحمت الله
خسرو
محمد باقر
بهاءالدین
نادر
ابراهیم
وریا
حسن
۲۷۳۷۲
قربانی خشونت دولتی در امید
هر یک روزی به بی‌داد و نامردمی از زندگی محروم شده‌اند

یادبود امید

اقدام شما مؤثراست
با یاری به ما در ثبت تاریخ مشارکت کنید

زنان و مردانی که با سرگذشتشان در این صفحه آشنا می شوید امروز شهروندان شهری خاموش اند که امید نام دارد. در این شهر قربانیان جبر و ستم از یاد و خاطره حیاتی دیگر یافته اند.

این‌ جا شهروندان را اصل، نسب، مذهب، قومیت و ملیت های گوناگون است، با کردار و پندارهای گوناگون و گاه متضاد. اما پیوندشان را درامید انسانیت و حقوق طبیعی شان قوام می بخشد. دلیل اشتراکشان در شهروندی این است که هر کدام یک روز به بی‌داد و نامردمی از حق حیات محروم شده اند. و آن روزکه سرنوشتی به تباهی کشیده می شد، زندگی خانواده ای متلاشی می گردید و دردی توصیف ناپذیر بر آنان تحمیل می شد، این همه را جهان دورادور نظاره می کرد.

سارو قهرمانی…

مدتی قبل از مرگ در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، نامزد کرده بود و برای تدارک مقدمات عروسی از تهران به زادگاهش سنندج بازگشته بود. 

ادامه

رحمت الله وفایی…

بهائیان مرودشت او را به عضویت در محفل روحانی بهائیان این شهر انتخاب کرده بودند. تکنیسین رادیو تلویزیون بود. به او مهلت دادند تا از دین خود خارج شود.

ادامه

شهره مدیر شانه چی…

در خانواده‌ای ضد شاه به دنیا آمده بود، اما خودش کلا ضد خشونت بود. روحیة شاد او، حتی در زندان، مایه محبوبیتش بود.

ادامه