بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
یادبود
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
مهدی
منوچهر
اعظم
نعمت الله
حسن
غلامحسین
ویلیام
مهناز
زهرا (طاهره)
درویش
جمشید
محمد
جمشید
زهره
نسترن
۲۶۲۴۴
قربانی خشونت دولتی در امید
هر یک روزی به بی‌داد و نامردمی از زندگی محروم شده‌اند

یادبود امید

اقدام شما مؤثراست
با یاری به ما در ثبت تاریخ مشارکت کنید

زنان و مردانی که با سرگذشتشان در این صفحه آشنا می شوید امروز شهروندان شهری خاموش اند که امید نام دارد. در این شهر قربانیان جبر و ستم از یاد و خاطره حیاتی دیگر یافته اند.

این‌ جا شهروندان را اصل، نسب، مذهب، قومیت و ملیت های گوناگون است، با کردار و پندارهای گوناگون و گاه متضاد. اما پیوندشان را درامید انسانیت و حقوق طبیعی شان قوام می بخشد. دلیل اشتراکشان در شهروندی این است که هر کدام یک روز به بی‌داد و نامردمی از حق حیات محروم شده اند. و آن روزکه سرنوشتی به تباهی کشیده می شد، زندگی خانواده ای متلاشی می گردید و دردی توصیف ناپذیر بر آنان تحمیل می شد، این همه را جهان دورادور نظاره می کرد.

ابراهیم دادخواه تیرانی…

 کشاورز بود و در پرورش انگور که میوه مورد علاقه‌اش بود، مهارت داشت.

ادامه

محمد (وحید) نوع‌پرور…

انسانی مهربان، متواضع و صادق!

ادامه

رامین پوراندرجانی…

دانش‌آموخته مدرسه استعدادهای درخشان و شاگرد اول دانشکده پزشکی تبریز بود

ادامه