بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
یادبود
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
احمد
شهره
مصطفی
محسن
محمود
کورش
لئون گریگوریو
آرمان
مصلح
مهدی
سیرالله
علیرضا
جواد
مظفر
محمد
۲۵۵۵۸
قربانی خشونت دولتی در امید
هر یک روزی به بی‌داد و نامردمی از زندگی محروم شده‌اند

یادبود امید

اقدام شما مؤثراست
با یاری به ما در ثبت تاریخ مشارکت کنید

زنان و مردانی که با سرگذشتشان در این صفحه آشنا می شوید امروز شهروندان شهری خاموش اند که امید نام دارد. در این شهر قربانیان جبر و ستم از یاد و خاطره حیاتی دیگر یافته اند.

این‌ جا شهروندان را اصل، نسب، مذهب، قومیت و ملیت های گوناگون است، با کردار و پندارهای گوناگون و گاه متضاد. اما پیوندشان را درامید انسانیت و حقوق طبیعی شان قوام می بخشد. دلیل اشتراکشان در شهروندی این است که هر کدام یک روز به بی‌داد و نامردمی از حق حیات محروم شده اند. و آن روزکه سرنوشتی به تباهی کشیده می شد، زندگی خانواده ای متلاشی می گردید و دردی توصیف ناپذیر بر آنان تحمیل می شد، این همه را جهان دورادور نظاره می کرد.

داوود صدری…

به گفته یکی از دوستانش، آدمی گرم و صمیمی بود، "ساده و بی‌شیله پیله". تعمیرکار برق بود و همراه با بقیه مردم که آنها هم بدون سلاح بودند ایستاد.

ادامه

فروزان عبدی پیربازاری…

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران بود و می‌دانست چگونه هم‌تیمی‌هایش را سازماندهی کند و روحیه‌شان را بالا ببرد.  به آزاداندیشی و تساهل معروف بود.

ادامه

نصرالله فرخ‌نیا…

یک سال بعد از تنظیم شکایت، شاکی رسما شکایتش را از آقای فرخ‌نیا و متهم دیگر پرونده پس گرفت و با انکار انجام عمل جنسی گفت قصد داشته «حال آنها را بگیرد».

ادامه