بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۴۵۱ – ۱۶۵۰۰ از ۲۷۳۷۲
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: شلیک خودسرانه؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۲؛ زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ بهمن ۱۳۶۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۳ — دی ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۴ دی ۱۳۷۶؛ مرکز خرید گلستان، پاسداران، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ فروردین ۱۳۹۴؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ فروردین ۱۳۹۴؛ استان يزد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۰ — اردیبهشت ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۸۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۳ خرداد ۱۳۹۶؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۹۴؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷؛ کوی سنجک، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۳ شهریور ۱۳۵۸؛ مريوان، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ آذر ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۲؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۹ آذر ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ آبان ۱۳۷۵؛ کوی سنجک، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۷۴؛ رانیه، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ سردشت، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸؛ زندان قم، قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.