بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۴۵۱ – ۱۵۵۰۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۳؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۸؛ قم، استان قم، ايران، زندان قم
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۸۴؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱ دی ۱۳۸۷؛ ملاير، استان همدان، ايران، زندان ملایر
اعدام: حلق آویز؛ ۱ شهریور ۱۳۹۴؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ بهمن ۱۳۷۵؛ سليمانيه، عراق
اعدام:
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ خرداد ۱۳۹۴؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ دی ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ آبان ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۶۰ — فروردین ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۰ مرداد ۱۳۶۱؛ مريوان، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ آبان ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ تیر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ شهریور ۱۳۶۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ خرداد ۱۳۵۸؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۲ — آبان ۱۳۶۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۹۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ تیر ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آبان ۱۳۹۵؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی سلماس
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۶۷ — تیر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ دی ۱۳۹۴؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ شهریور ۱۳۶۱ — مهر ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳ مرداد ۱۳۶۶؛ استانبول، ترکيه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.