بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۵۰۱ – ۱۵۵۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: بمب‌گذاری؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۵؛ محله کنزینگتون، لندن، انگلستان، مغازه «خانه فرهنگ و هنر ایران»
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۸۷ — بهمن ۱۳۸۷؛ سنندج، استان کردستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۲ — آبان ۱۳۶۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام:
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ دی ۱۳۶۱ — بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ شهریور ۱۳۹۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ مرداد ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ خرداد ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۹۵؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ساوه، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ تیر ۱۳۶۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۴۰۰؛ يزد، استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۶۰ — فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۲ — شهریور ۱۳۶۲؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۹۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ آبان ۱۳۶۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آبان ۱۳۶۰؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ آبان ۱۳۷۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ بهمن ۱۳۵۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ آذر ۱۳۶۰؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۴ — بهمن ۱۳۶۴؛ ساوه، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مهر ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.