بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۳۹۰۱ – ۳۹۵۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: تيرباران؛ ۲ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۶ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ آبان ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ آبان ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ تیر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ خرداد ۱۳۶۱؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: تيرباران؛ ۵ مرداد ۱۳۶۱؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۴ شهریور ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱ آذر ۱۳۶۰؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۸۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ مهر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
اعدام: تيرباران؛ ۳ شهریور ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ استان مازندران، ايران، رامسر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۹۸؛ استان هرمزگان، ايران، زندان میناب، ميناب
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، نوشهر
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ خرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، میدان فردوسی، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۷۹؛ استان خوزستان، ايران، انديمشک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۶۷؛ استان کردستان، ايران، بیجار
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۷۹؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مهر ۱۳۶۱؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، گچساران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۸؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۱؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.