بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۸۰۱ – ۱۰۸۵۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۸۹؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۸۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۵ — ۱۳۸۶؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۸۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ بهمن ۱۳۹۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۹۲؛ يزد، استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲؛ يزد، استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۸۶؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۹۴؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۸۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ دی ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۲؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۹۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۹۲؛ سمنان، استان سمنان، ايران، زندان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اسفند ۱۳۸۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۶ — تیر ۱۳۸۶؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۳؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ فروردین ۱۳۹۴؛ اراک، استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مهر ۱۳۹۲؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲؛ يزد، استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مهر ۱۳۹۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۹۰؛ قم، استان قم، ايران، زندان قم
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۶؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۹۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۹۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۶؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۱؛ ازنا، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۳؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ بندر انزلی، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ بندر انزلی، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۶۱؛ ازنا، استان لرستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.