بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۸۰۱ – ۱۵۸۵۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۱ — دی ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ مرداد ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ دی ۱۳۶۰؛ چالوس، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ دی ۱۳۶۱؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان دریا
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۵ شهریور ۱۳۵۸؛ سنندج، استان کردستان، ايران، فرودگاه سنندج
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۲ — آبان ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آذر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۱ — شهریور ۱۳۶۱؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مرداد ۱۳۶۲؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ خمين، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۸ شهریور ۱۳۵۸؛ ساوه، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۹۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۹۲؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۱ — دی ۱۳۶۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۵۸؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۹؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران، مرکز سپاه پاسداران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان شهربانی
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مهر ۱۳۶۰؛ ايلام، استان ايلام، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.