بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۸۰۱ – ۱۵۸۵۰ از ۲۷۳۷۵
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۶۸؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۶ مرداد ۱۳۵۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۷ تیر ۱۳۵۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۱ — آذر ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ شهریور ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۶ آذر ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ دی ۱۳۷۸ — بهمن ۱۳۷۸؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۱ — تیر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ شهریور ۱۳۹۳؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: بمب‌گذاری؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۸؛ منطقه بوب‌الشام، منطقه الشعب، بغداد، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۸ آبان ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ قوچان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ آذر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ تیر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مهر ۱۳۶۰؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ برازجان، استان بوشهر، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مهر ۱۳۶۰؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۰ آبان ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.