بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۷۵۱ – ۱۵۸۰۰ از ۲۶۳۱۷
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ آذر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۰؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ دی ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آبان ۱۳۶۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ تیر ۱۳۶۰؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۹۲؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱۳ دی ۱۳۵۹؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۶۲؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۶۰؛ شوشتر، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱۸ مرداد ۱۳۷۱؛ خیابان ریمن، پلاک ۶۱، بن، آلمان
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ اردیبهشت ۱۳۷۷ — خرداد ۱۳۷۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶؛ زندان دستگرد، دستگرد، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵؛ زندان نوشهر، نوشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ شيروان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۸۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۲؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۳؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی، بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ بهمن ۱۳۷۵؛ سليمانيه، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲؛ ميانه، استان آذربايجان شرقی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.