بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۸۵۱ – ۱۵۹۰۰ از ۲۷۳۷۲
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۲ — آبان ۱۳۶۲؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ خرداد ۱۳۹۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ آذر ۱۳۶۰؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ شهریور ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ کردکوی، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۹۳؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۱ — تیر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ شهریور ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ شهریور ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۱ — آذر ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ شهریور ۱۳۶۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شهریور ۱۳۶۳ — مهر ۱۳۶۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۹۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ شهریور ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ فروردین ۱۳۷۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۴؛ زندان دیزل آباد، باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۹۳؛ زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۸؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.