بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۸۵۱ – ۱۶۹۰۰ از ۲۶۱۶۳
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۲؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آبان ۱۳۸۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آذر ۱۳۸۲؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آذر ۱۳۸۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۸۲ — دی ۱۳۸۲؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۸۲ — دی ۱۳۸۲؛ بندر انزلی، استان گيلان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ آذر ۱۳۸۲ — دی ۱۳۸۲؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۸۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۸۲؛ سقز، استان کردستان، ايران، پادگان سقز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۸۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۸۲
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آذر ۱۳۸۲؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آذر ۱۳۸۲؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آذر ۱۳۸۲؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آذر ۱۳۸۲؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۸۲؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۸۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۸۲؛ گنبد کاووس، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ دی ۱۳۸۲؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ مرند، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ ورامين، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۸۲ — بهمن ۱۳۸۲؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ زندان ورامین، ورامين، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۸۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۸۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۸۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.