بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۶۰۱ – ۲۰۶۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۱؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۹۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ دی ۱۳۹۱
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ دی ۱۳۹۱؛ سمنان، استان سمنان، ايران، زندان سمنان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ دی ۱۳۹۱؛ سمنان، استان سمنان، ايران، زندان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ دی ۱۳۹۱؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ دی ۱۳۹۱؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۹۱؛ پاکدشت، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۹۱؛ پاکدشت، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۹۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۹۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۹۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۹۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۹۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۹۱؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۹۱؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۹۱؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۹۱؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۱؛ شاهرود، استان سمنان، ايران، زندان شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۹۱؛ ايلام، استان ايلام، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۹۱؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۱؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۱؛ ميانه، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان میانه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۱؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۱؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۱؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۱؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۱؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۳ بهمن ۱۳۹۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، خیابان بدر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ بهمن ۱۳۹۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ بهمن ۱۳۹۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ بهمن ۱۳۹۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۱؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۱؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۱؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.