بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۰۱ – ۲۴۵۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۰، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۵۹ — فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۵۹ — فروردین ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ فروردین ۱۳۶۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ فروردین ۱۳۶۰؛ بانه، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ فروردین ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ فروردین ۱۳۶۰؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ فروردین ۲۴، ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۳۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، مقابل دانشگاه تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۰ — اردیبهشت ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۰ — اردیبهشت ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: تيرباران؛ اردیبهشت ۱۳۶۰ — خرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ قروه، استان کردستان، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، بیمارستان هزار‌تختخوابی
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، مقابل دانشگاه تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ خرداد ۱۳۶۰؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ خرداد ۱۳۶۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ خرداد ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ خرداد، ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ خرداد ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ خرداد ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۶۰ — خرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ خرداد ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ بناب، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ خرداد ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ خرداد ۱۳۶۰؛ چالوس، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ خرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.