بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۸۵۱ – ۱۵۹۰۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۹ دی ۱۳۷۳؛ دکان، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ بهمن ۱۳۷۳؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ بهمن ۱۳۷۳؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ بهمن ۱۳۷۳؛ رانیه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ بهمن ۱۳۷۳؛ رانیه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۷۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱ اسفند ۱۳۷۳؛ استانبول، ترکيه
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ اسفند ۱۳۷۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ فروردین ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ فروردین ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۷۴؛ رانیه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۴؛ منطقه الشعب، بغداد، عراق
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۴؛ منطقه الشعب، بغداد، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳ خرداد ۱۳۷۴؛ رانیه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ خرداد ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ خرداد ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ خرداد ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ تیر ۱۳۷۴؛ رانیه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ تیر ۱۳۷۴؛ سوران (ديانا)، عراق
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۹ تیر ۱۳۷۴؛ بغداد، عراق
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۹ تیر ۱۳۷۴؛ بغداد، عراق
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۹ تیر ۱۳۷۴؛ بغداد، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ تیر ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۹ تیر ۱۳۷۴؛ رانیه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ مرداد ۱۳۷۴؛ قلعه دزه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ مرداد ۱۳۷۴؛ قلعه دزه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ مرداد ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ مرداد ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ شهریور ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ شهریور ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ شهریور ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ شهریور ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۹ شهریور ۱۳۷۴؛ رانیه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ مهر ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۷۴؛ رانیه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۷۴؛ رانیه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ آبان ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ آبان ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ آبان ۱۳۷۴؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۷ آبان ۱۳۷۴؛ قم، استان قم، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ آبان ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آذر ۱۳۷۴؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ آذر ۱۳۷۴؛ بازيان، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ آذر ۱۳۷۴؛ کوی سنجک، عراق

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.