بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۴۸۰۱ – ۴۸۵۰ از ۲۶۳۱۷
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ فسا، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ دی ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ دی ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۱؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۵؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ مرداد ۱۳۷۶؛ عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۴ بهمن ۱۳۷۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ مريوان، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ شهریور ۱۳۵۹؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ خرداد ۱۳۵۹؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ آبان ۱۳۶۰؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۸۰؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۱ — آذر ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ آبان ۱۳۶۲؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ شهریور ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۹۶؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۹۶؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ بهمن ۱۳۹۳؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ خرداد ۱۳۶۱؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۹۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۷۴ — فروردین ۱۳۷۵؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ تیر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.