بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۳۰۱ – ۲۴۳۵۰ از ۲۵۷۱۷
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آبان ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ بهمن ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ تیر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۷؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ بهمن ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، مدرسه رفاه، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۶۳ — فروردین ۱۳۶۴؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ مرداد ۱۳۵۹؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۹ اسفند ۱۳۸۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۷۵؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۷۵؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ مرداد ۱۳۸۳؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۳؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۵۸؛ استان اصفهان، ايران، شهرضا
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۱؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ اسفند ۱۳۵۸؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.