بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۴۰۱ – ۲۴۴۵۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۵۹؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مهر ۱۳۹۵؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آبان ۱۳۹۴؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ خرداد ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۷ شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۱ — مهر ۱۳۶۱؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ شهریور ۱۳۵۸؛ مريوان، استان کردستان، ايران، زندان مریوان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ خرداد ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ دی ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ خرداد ۱۳۶۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۶ تیر ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۶؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ مهر ۱۳۶۳؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ شهریور ۱۳۹۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۴ — آبان ۱۳۶۴؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۹۷؛ زنجان، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مهر ۱۳۹۷؛ سيرجان، استان کرمان، ايران، زندان سیرجان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۴؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.