بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۳۵۱ – ۲۴۴۰۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ تیر ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اسفند ۱۳۹۳؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ اسلام آباد، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۹۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ آذر ۱۳۸۴؛ شيروان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۹۳؛ قزوین، استان قزوین، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ فروردین ۱۳۵۸؛ ملاير، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۸۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرند، استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ تیر ۱۳۵۸؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۹۸؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۴؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قزل حصار
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ مرداد ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ داراب، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ دی ۱۳۶۱؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۹ مهر ۱۳۶۹؛ ترکيه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ آذر ۱۳۶۳؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۶؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ بهمن ۱۳۸۰؛ تاکستان، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵؛ گرمسار، استان سمنان، ايران، زندان گرمسار
اعدام: نحوه اعدام فراقضایی نامشخص؛ ۱۳۹۲ — ۱۳۹۳؛ کراچی، پاکستان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.