بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۲۰۱ – ۲۴۲۵۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ فروردین ۱۳۹۴؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اسفند ۱۳۹۳؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۹۳؛ داراب، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۴؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ فروردین ۱۳۹۴؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ فروردین ۱۳۹۴؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۴؛ نوشهر، استان مازندران، ايران، زندان نوشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۴؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۹۶؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۲؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۹۲؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۴؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۴؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۹۲؛ رودان، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ خرداد ۱۳۸۹؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ دی ۱۳۹۶؛ قزوین، استان قزوین، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ دی ۱۳۹۶؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۶ خرداد ۱۳۸۱؛ استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۹۲؛ رودان، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ قزوین، استان قزوین، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ کاشان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.