بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۲۰۱ – ۲۲۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۹۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۸۷ — بهمن ۱۳۸۷؛ سنندج، استان کردستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۸۱؛ درود، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۶۱؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۹۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ آبان ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آذر ۱۳۹۶؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ فسا، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۹۷ — مهر ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۹؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مهر ۱۳۸۸؛ بجنورد، خراسان شمالی، ايران، زندان بجنورد
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۳؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۸۸؛ ورامين، استان تهران، ايران، زندان خورین
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶؛ سوران (ديانا)، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قزل حصار
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مهر ۱۳۸۹؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ خرداد ۱۳۹۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران، جاده کرمان - باقرآباد
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ فروردین ۱۳۵۸؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.