بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۱ – ۱۵۰ از ۲۶۱۶۳
اعدام: گردن زدن؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۹؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مهر ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ شهریور ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ آذر ۱۳۶۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ دی ۱۳۶۰؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ تیر ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ آبان ۱۳۶۲؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آذر ۱۳۸۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۵ مرداد ۱۳۵۹؛ ايران، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۰؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ شهریور ۱۳۹۴؛ زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مهر ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ شيروان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ خرداد ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۷ اسفند ۱۳۵۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ شهریور ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۷۶؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ اسفند ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ بهمن ۱۳۷۳؛ رانیه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷؛ زندان شیروان، شیروان، خراسان شمالی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آبان ۱۳۶۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.