بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

غلامرضا آجرپی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۵ تیر ۱۳۶۴
محل: ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا مشخص

ملاحظات

آقای غلام‌رضا آجرپی یکی از ۴۳٠ نفری است که نامشان در لیست «شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» در سایت اینترنتی اندیشه پیکار منتشر شده است. این فهرست، اسامی اعضای سازمان پیکار را در برمی‌گیرد که پس از انقلاب ۱۳۵۷ بیش از ٤٠٠ نفرشان اعدام شده‌اند. خبر اعدام آقای نیک اندام در نشریه پیکار (١٩ آبان ١٣۵٩) و نشریه پیکارگر (اسفند ١٣۶۵) نیز آمده است.

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳۵۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را «سوسیال امپریالیست» و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناح‌های رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروه‌های دیگر موسوم به «خط سه» به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل شد. در سال ۱۳۶۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که با موج سرکوب گروه‌های مخالف رژیم همزمان بود. ضربات ناشی از این سرکوب‌ها و انشعاب‌ها به متلاشی شدن تشکیلات و پراکندگی هواداران آن انجامید به‌طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای آجرپی در دست نیست. بر اساس اطلاعات منتشر شده در نشریه پیکار آقای آجرپی بمدت ۲۰ ماه در سلول انفرادی بازداشت بود اما از مکان دقیق بازداشت او اطلاعی در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

به گفته نشریه پیکار اتهام آقای آجرپی «سازمان‌دهی اعتصاب در کارخانه» بود.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای آجرپی نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای آجرپی اطلاعی در دست نیست.

حکم

اطلاعی از جزئیات این حکم اعدام در دسترس نیست. به گزارش نشریه پیکار، آقای غلام‌رضا آجرپی در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۶۴ اعدام شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید