بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۴۷۰۱ – ۱۴۷۵۰ از ۲۵۷۱۷
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۹۸؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آبان ۱۳۷۶؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹؛ استان مازندران، ايران، زندان نور، نور
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ آذر ۱۳۶۵؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۹؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مرداد ۱۳۹۲؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۹۴؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، بناب
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳۰ تیر ۱۳۵۹؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۷ آبان ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۴؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳؛ استان تهران، ايران، زندان قزل حصار، تهران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۸ مهر ۱۳۷۰؛ رانیه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۹۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مهاباد، مهاباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ دی ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مرداد ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ خرداد ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ عراق
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ خرداد ۱۳۵۸؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.