بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۴۶۵۱ – ۱۴۷۰۰ از ۲۶۳۱۷
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ تیر ۱۳۹۶؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ تیر ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۸۵؛ زندان نور، نور، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: شلیک خودسرانه؛ ۲۶ فروردین ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۰ آذر ۱۳۸۶؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۰ آذر ۱۳۸۶؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۳؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۴؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۹ اسفند ۱۳۸۹؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ آذر ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷؛ کوی سنجک، عراق
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲ مهر ۱۳۶۰؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ فروردین ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ صومعه سرا، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام:
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ قوچان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ مرداد ۱۳۶۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ دی ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۱؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ اراک، استان مرکزی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.