بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۱۰۱ – ۱۰۱۵۰ از ۲۶۳۱۷
اعدام: تيرباران؛ ۲ آبان ۱۳۶۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ دی ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ دی ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ اسفند ۱۳۶۴؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ فروردین ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ دی ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مرداد ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ تیر ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ مرداد ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ مرداد ۱۳۶۰؛ لنگرود، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ دی ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۳؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۵؛ زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۸۶؛ محوطه پاسگاه پلیس، تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۱؛ زندان آمل، آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ رامهرمز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.