بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۱۵۱ – ۱۰۲۰۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۰؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ فروردین ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ درود، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ مهر ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۶۳؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۶۳؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مرداد ۱۳۶۷؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۶۳؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۶۳؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ تیر ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ دی ۱۳۶۳؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۹ — ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۸۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۹۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ دی ۱۳۸۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ آبان ۱۳۶۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۸۸؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۸؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آذر ۱۳۹۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۸ اسفند ۱۳۹۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۳؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ تیر ۱۳۹۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.