بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۲۰۱ – ۱۰۲۵۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان قزل حصار، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مهر ۱۳۵۸؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آبان ۱۳۹۶؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آبان ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۴؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۰؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۴؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مرداد ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ آذر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ آبان ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۵۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ دی ۱۳۶۱؛ گورستان دارالرحمه، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۲ دی ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ دی ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ آذر ۱۳۶۰؛ برازجان، استان بوشهر، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱ مرداد ۱۳۷۳؛ عراق
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ شهریور ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ تیر ۱۳۸۸ — مرداد ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۸۴؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ آذر ۱۳۶۷؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۲؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مهر ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۰ — فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۰ — فروردین ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ آذر ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.