بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۶۰۱ – ۸۶۵۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ آبان ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۵۸؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ ساوه، استان مرکزی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۹؛ استان يزد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مرداد ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ فروردین ۱۳۶۲؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۱؛ کراچی، پاکستان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۲؛ دانمارک
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ آذر ۱۳۸۰؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸؛ پاوه، استان کردستان، ايران، زندان دزل آباد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ مرداد ۱۳۵۸؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ آبان ۱۳۶۰؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۱ مرداد ۱۳۶۷؛ شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۹۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.