بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۷۰۱ – ۸۷۵۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: تيرباران؛ ۲ بهمن ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱۴ تیر ۱۳۷۳؛ تهران، استان تهران، ايران، پارک جنگلی چیتگر
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ آبان ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ شهریور ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۰؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۵۸؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ تیر ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۹۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ تیر ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۴؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۹۹؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مهاباد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مهر ۱۳۹۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۹۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۲؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ خرداد ۱۳۹۵؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۵؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۹۵؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۷ مهر ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ آبان ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۵۸؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ ساوه، استان مرکزی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.