بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۷۵۱ – ۸۸۰۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۶؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۶؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ فسا، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۱؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آذر ۱۳۹۴؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آذر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مرداد ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۹ بهمن ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ آذر ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ خرداد ۱۳۹۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: قتل فراقضایی؛ ۲۸ آبان ۱۳۶۲؛ استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۸۰؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ اسفند ۱۳۵۹؛ پادگان عبدالله مسگر (میدان چوگان)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۶ شهریور ۱۳۷۱؛ خیابان پراگر، برلن، آلمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۸۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۲؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۹۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی یزد، يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۹۳؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۵۸؛ سر پل ذهاب، استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.