بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۵۰۱ – ۸۵۵۰ از ۲۷۳۷۲
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۹۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۹ شهریور ۱۳۷۲؛ سوران (ديانا)، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ نجف آباد، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ نجف آباد، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ مرداد ۱۳۵۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ فسا، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۸۶؛ نشتارود، تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ مرداد ۱۳۵۸؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ مرداد ۱۳۵۸؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: شلیک خودسرانه؛ ۲۷ آبان ۱۳۹۸؛ ماهشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ آبان ۱۳۶۱؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ آبان ۱۳۶۱؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ شهریور ۱۳۵۸؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ شهریور ۱۳۶۰؛ فسا، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ تیر ۱۳۶۲؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: ؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۸۷ — بهمن ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۸۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مهر ۱۳۹۰؛ دهدشت، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مهر ۱۳۹۰؛ دهدشت، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۹۴؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۳؛ نهاوند، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۹۹؛ تایباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۶۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.