بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۶۹۵۱ – ۷۰۰۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، قوچان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، ميناب
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مهر ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، سلماس
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ دی ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه، مراغه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۹۱؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۹۶؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۸۸؛ استان قم، ايران، زندان قم، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۸؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۸؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مرداد ۱۳۸۹؛ استان لرستان، ايران، ازنا
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۸۴؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، قوچان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مهر ۱۳۸۷؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مهر ۱۳۹۲؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آبان ۱۳۹۵؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۷؛ استان بوشهر، ايران، برازجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ آذر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۹۶؛ استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۲؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ دی ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ تیر ۱۳۹۲؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۹۱؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ فروردین ۱۳۹۰؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۹۲؛ استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۸؛ استان قم، ايران، زندان قم، قم

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.