بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۶۹۰۱ – ۶۹۵۰ از ۲۷۳۷۲
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ استهبان، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۵۹ — بهمن ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۱ — دی ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۵۹ — فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ بهمن ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۱؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶؛ زندان شیروان، شيروان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ تیر ۱۳۵۸؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ اسفند ۱۳۵۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ تیر ۱۳۵۸؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۲ — تیر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام:
اعدام:
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ آذر ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: قتل فراقضایی؛ ۱۱ خرداد ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ تیر ۱۳۵۹؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ شهریور ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۶ دی ۱۳۵۹؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ تیر ۱۳۵۸؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۵؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ تیر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ شهریور ۱۳۹۴؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۴؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آذر ۱۳۹۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.