بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۱۲۰۱ – ۲۱۲۵۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۲، ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: بمب‌گذاری؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۸؛ منطقه بوب‌الشام، منطقه الشعب، بغداد، عراق
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۴، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اردیبهشت، ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام:
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۲ — مهر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۳، ۱۳۶۰؛ برازجان، استان بوشهر، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۴، ۱۳۶۰؛ کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور، ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۲۹، ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ شهریور ۱۳۹۳؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ تیر ۱۳۸۸ — مرداد ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۲۸، ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ خرداد ۱۳۸۱؛ ملاير، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ خرداد ۱۳۸۶؛ فسا، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۲۷، ۱۳۶۱؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۵، ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد، ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۸، ۱۳۶۰؛ قوچان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد، ۱۳۶۱؛ استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ صومعه سرا، استان گيلان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.