بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۵۰۱ – ۲۰۵۵۰ از ۲۵۷۱۷
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۴، ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۳؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ آبان ۳، ۱۳۶۰؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
اعدام: تيرباران؛ آبان ۶، ۱۳۶۰؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، صومعه سرا
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۳، ۱۳۶۰؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: تيرباران؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۱، ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲ شهریور ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ مهر ۲، ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ دی ۱۳۵۸؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۹۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ شهریور ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۴، ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، کاشمر
اعدام: تيرباران؛ آبان ۶، ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، قوچان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۸، ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ فروردین، ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، قوچان
اعدام: تيرباران؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.