بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۵۵۱ – ۲۰۶۰۰ از ۲۵۷۱۷
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، قوچان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۲ مهر ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱، ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۵۸؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زابل
اعدام: سنگسار؛ ۳ اسفند ۱۳۶۷؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۱؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ بهمن، ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۳۰، ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۹، ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۳ — مهر ۱۳۶۳؛ استان خوزستان، ايران، مسجد سليمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۲۳، ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۷، ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹؛ استان اردبيل، ايران، خلخال
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: تيرباران؛ آبان، ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ آذر ۱۳۸۶؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مهر ۱۳۷۱ — آبان ۱۳۷۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۹۹؛ استان لرستان، ايران، زندان مرکزی، بروجرد
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ آذر، ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۲۹، ۱۳۶۲
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۱، ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ اردیبهشت ۱۳، ۱۳۶۴؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، ميانه
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۸؛ استانبول، ترکيه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۹ تیر ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۹ تیر ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۷۲ — آبان ۱۳۷۲؛ استان هرمزگان، ايران، رودان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.