بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۴۰۱ – ۲۰۴۵۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۸۱ — آذر ۱۳۸۱؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۲۷، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۹؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر، ۱۳۶۰؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ دی ۱۳۶۱ — بهمن ۱۳۶۱؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۴، ۱۳۶۰؛ بابلسر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ آبان ۱۳۶۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۲۳، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اردیبهشت ۱۲، ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۰ آبان ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۹۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ تیر ۱۳۸۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ دی ۱۳۸۶؛ قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: تيرباران؛ مهر، ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۹۹؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۲، ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر، ۱۳۶۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۲۸، ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور، ۱۳۶۰؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۸؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مهر ۱۳۹۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۸؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۵؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۵۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۹۴؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ دی ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۲۷، ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ اسفند ۱۳۵۸؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۷، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۳؛ استان گيلان، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۳، ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲ فروردین ۱۳۶۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.