بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۶۰۱ – ۱۶۶۵۰ از ۲۷۳۷۲
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مهر ۱۳۶۰؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مهر ۱۳۷۹؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۲ — مرداد ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۱؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۶۳؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۴؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ دی ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ بهمن ۱۳۸۲؛ بندر گز، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ بندر انزلی، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۵۹؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۱ — بهمن ۱۳۶۱؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۳؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ تیر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ مرداد ۱۳۶۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۲ تیر ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ آذر ۱۳۶۰؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۵۹؛ کرج، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.