بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۳۵۵۱ – ۱۳۶۰۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی، ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ تیر ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: ناپدید‌شدن اجباری
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۶۱؛ شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: تيرباران؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ نهاوند، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۶؛ زندان مرکزی، اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۳ شهریور ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۲ — مرداد ۱۳۶۲؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی، ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲؛ خميني شهر، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ زندان ساوه، ساوه، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ مرداد ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ خرداد ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ فروردین ۱۳۶۱؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۷۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۱؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ خدا آفرین، لاريجان، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ گنبد کاووس، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۶؛ زندان مرکزی، اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ دی ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.