بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۳۵۰۱ – ۱۳۵۵۰ از ۲۷۳۷۵
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۸۶؛ محوطه پاسگاه پلیس، تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ بهمن ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۸۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۶؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ آبان ۱۳۶۰؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آذر ۱۳۸۷؛ استان يزد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۸۴؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ آبان ۱۳۹۴؛ فيروز آباد، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۷ اسفند ۱۳۶۱؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۸۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۵ — آذر ۱۳۶۵؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ آبان ۱۳۶۰؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ نهاوند، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۶۳؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۸۶؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۹۲؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ بهمن ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی، ايلام، استان ايلام، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.