بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۶۵۱ – ۱۱۷۰۰ از ۲۷۳۷۵
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی سلماس، سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰؛ کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ مرداد ۱۳۵۹؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۸۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: ؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ زندان قزل حصار، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ خرداد ۱۳۶۱؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ خرداد ۱۳۶۱؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ خرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۱؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ آبان ۱۳۶۰؛ سميرم، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ سميرم، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۴ آذر ۱۳۶۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ مهر ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۶۳؛ زندان دیزل آباد، باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ رفسنجان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۰ خرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ مهر ۱۳۶۶ — آبان ۱۳۶۶؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۸۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۵؛ زندان میاندواب، مياندوآب، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ مهر ۱۳۷۱؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۰ — ۱۳۷۱؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ مهر ۱۳۷۱؛ سليمانيه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۸۱ — آذر ۱۳۸۱؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ فروردین ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.