بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۶۰۱ – ۱۱۶۵۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۳؛ استان بوشهر، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ اسفند ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، قصر شيرين
اعدام: تيرباران؛ ۵ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۴؛ استان کرمان، ايران، رفسنجان
اعدام: تيرباران؛ ۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ خرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه، مراغه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ دی ۱۳۹۹؛ استان کردستان، ايران، زندان مرکزی، سنندج
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ تیر ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۹؛ استان خوزستان، ايران، زندان سپیدار، اهواز
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان گيلان، ايران، بندر انزلی
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲ فروردین ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، ممسنی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۱؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۱؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۸۹؛ استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۳؛ استان فارس، ايران، مرودشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۶؛ استان مازندران، ايران، زندان نشتارود، نشتارود، تنکابن
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، ميانه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ تیر ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۱؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۳؛ استان قزوین، ايران، زندان مرکزی، قزوین
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۹۱؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ تیر ۱۳۹۱؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۹۳؛ استان قزوین، ايران، زندان مرکزی، قزوین
اعدام: حلق آویز؛ ۸ دی ۱۳۹۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.