بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۷۰۱ – ۵۷۵۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان قم، قم، استان قم، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ تیر ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۶۲ — خرداد ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ آبان ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ فروردین ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۹۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ بهمن ۱۳۶۳؛ ملاير، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ دی ۱۳۹۵؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ تیر ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۴ تیر ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۹۲؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ تیر ۱۳۶۱؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ دی ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵؛ زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ آذر ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۶ — بهمن ۱۳۶۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ فروردین ۱۳۵۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۲؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ بهمن ۱۳۵۸؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ دی ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ زندان دریا، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.